Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Κατάθεση Νομοσχεδίου για την ΚινητικότηταΚατατέθηκε στη Βουλή στις 18.11.2016 το Σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα με θέμα: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις.” στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι μόνιμοι και ΙΔΑΧ που υπηρετούν στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ εφόσον ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Σχετικό και το από 18.11.2016 Δελτίο Τύπου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επιπλέον των διατάξεων για την κινητικότητα των υπαλλήλων, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/16, τα ασυμβίβαστα αλλά και την πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
Τέλος περιέχει διατάξεις για τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού, προστίθεται άδεια ασθένειας τέκνων και τίθεται προθεσμία 3 μηνών από την έκδοση της απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: