Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ :Απόφαση για καταλογισμό σε Ατύχημα υπαλλήλου με υπηρεσιακό αυτοκίνητο

Καταλογισμός υπαλλήλου. Η συμπεριφορά του υπαλλήλου απέκλινε σε ιδιαίτερα μεγάλο και ασυνήθιστο βαθμό από τη συμπεριφορά του μέσου συνετού οδηγού υπηρεσιακού οχήματος, αφού ο ανωτέρω δεν ανταποκρίθηκε πράγματι στοιχειωδώς στις επιβαλλόμενες εκ των επικρατουσών συνθηκών υποχρεώσεις, ήτοι να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος, σύμφωνα με τις προειδοποιητικές πινακίδες, ώστε να αποφευχθεί η εκτροπή αυτού (οχήματος) εκ του οδοστρώματος, αφετέρου δε ότι εκ της υπαίτιας αυτής συμπεριφοράς του προκλήθηκε σε βάρος του Πολυτεχνείου η επίμαχη ζημία. (Ελ.Συν.Ολομ. Απόφαση 479/2016)ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: