Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ...
Τις επόμενες τουλάχιστον 3 ημέρες συνθήκες παγετού και ψύχους θα επικρατήσουν στην χώρα.
Τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ψύχους είναι επιβεβλημένα.
Η ίδια πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει και για την προστασία των εργαζομένων που λόγω της φύσης της εργασίας τους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένοι στο ψύχος και με τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων λόγω του παγετού.
Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνει ο κάθε εργοδότης τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα εργασίας προκειμένου να αποφεύγεται καταρχήν η εργασία σε συνθήκες ψύχους. Και στην περίπτωση που η εργασία είναι αναγκαία και επείγουσα λόγω της φύσης της εργασίας θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση με ευθύνη της κάθε Υπηρεσίας του Δήμου θα πρέπει να αποφευχθούν εργασίες πέρα των απολύτως αναγκαίων, των Υπηρεσιών εξωτερικών συνεργείων (Καθαριότητα, Πρασίνου και τεχνικών Συνεργείων) για την προστασία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων!!!
Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας που "κρέμονται" στα απορριμματοφόρα στις περιφέρειες του Δήμου, με αυτές τις συνθήκες, για την αποκομιδή των απορριμμάτων, εφόσον διαπιστώσουν πως οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ασφαλής μπορούν σε συνεννόηση με το πλήρωμά τους να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους με κύριο μέλημα την δική τους ασφάλεια! Αυτό προέχει!!!
Τέλος όσοι εργαζόμενοι δεν καταφέρουν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας που τεκμηριώνεται, να προσέλθουν στην εργασία λόγω του χιονιά, είναι δικαιολογημένοι.
 
(από Γιάννη Τσούνη αν.γ.γ. της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: