Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Η ΚΥΑ για τα rapid test και τη νόσηση στην εργασία

ΠΗΓΗ 

 

Μετά το μπάχαλο που προκάλεσε η έλλειψη συντονισμού των πληροφοριακών συστημάτων των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ να μην αναγνωρίζει τη βεβαίωση του rapid test και να διαβάζει μόνο το μοριακό τεστ για την απουσία θετικών σε Covid-19 εργαζομένων από τη δουλειά τους, δημοσιεύθηκε επιτέλους αργά το βράδυ της Τρίτης η ΚΥΑ που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αλλαγές για το πιστοποιητικό νόσησης.

Σε αυτήν, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ορίζεται ρητά ότι αρκεί το θετικό rapid test προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από νέο κορονοϊό. Σημειώνεται ότι στην ΚΥΑ δεν προβλέπεται καμία διαφοροποίηση για όσους έχουν εμβολιαστεί και για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Το κείμενο της ΚΥΑ για την άδεια εργασίας έχει ως εξής:

«Προστίθεται νέα παρ. 3Α ως εξής: «3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί γιατί το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν αναγνώριζε τα rapid test προκειμένου να χορηγήσει την άδεια από την εργασία στους εμβολιασμένους εργαζόμενους που νοσούν με νέο κορονοϊό και για τους οποίους, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, δεν απαιτείτο μοριακό τεστ, έτσι ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία από την εργασία τους.

Σε σχέση με τα πιστοποιητικά νόσησης τροποποιούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης ως εξής:

  1. κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό COVID-19, εντός 14 ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,
  2. ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test). Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων.

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών νόσησης

Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021, είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με rapid test, παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021, είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση rapid test, διαρκεί 90 ημέρες.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις 90 ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: