Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Κάλεσμα του ΔΣ στους συναδέλφους για συμμετοχή υποψηφίων 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Α) Διοικητικού Συμβουλίου β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής γ) Αντιπρόσωποι στην ΠΟΕ-ΟΤΑ δ) Αντιπρόσωπου στο ΝΤ Κοζάνης της ΑΔΕΔΥ

θα πρέπει να στείλουν στο Σύλλογο σχετική αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται) μέχρι 17 -0 2 -2022 :

- με email στο sypota@yahoo.gr. ή 

-να παραδώσουν την αίτηση στους Ιωσήφ Μιχαηλίδη, Γιάννη Στεργιόπουλο, Βασίλη Γκαραγκούνη ή Στάθη Τσαλουκίδη , ή

-να την παραδώσουν στα μέλη του προεδρείου της ΓΣ της 17η Φεβρουαρίου 2022 στο Κοβεντάρειο.

 

 

                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

     Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                  
     Ιωσήφ Μιχαηλίδης                                       Βασίλης Γκαραγκούνης

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α

ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ Η Λ Ω Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Στοιχεία :

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………

ONOMA:………………………………………………………………..

ON.ΠΑΤΡΟΣ:……………………

YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ:………………………………………….…

ΤΗΛ. …………………………………

Έχω την τιμή να σας δηλώσω ότι υποβάλλω υποψηφιότητα με τον Συνδυασμό

«…………………………………………………………………………..……………»

στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α Ν. Κοζάνης της 24/02/2022 για

την εκλογή :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ

 

(τοποθετήστε Χ στην προτίμησή σας)

Σημείωση: Όποιος θέτει υποψηφιότητα για Δ.Σ. δεν δύναται να θέσει υποψηφιότητα για Εξελεγκτική Επιτροπή  και αντιστρόφως.

 

 

Κοζάνη ………………… 2022

 

 

Ο/Η δηλ…      Υποψήφ……………

 

 

Υπογραφή

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: