Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 7πμ-11πμ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2

105 57 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 213 1616900

 Fax: 210 3246165

 

Αριθμ. Πρωτ.: 40

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στάση Εργασίας και Συγκέντρωση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ώρα 9:00 π.μ.

για το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή το Πόρισμα της Διυπουργικής Επιτροπής, με το οποίο μηδενίζεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε 15.300 υπαλλήλους που το λαμβάνουν σήμερα και περικόπτεται δραστικά σε δεκάδες χιλιάδες άλλους, αποφάσισε:

Την κήρυξη Στάσης Εργασίας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ., για τους εργαζόμενους των Ομοσπονδιών (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ., Π.Ο.Ε.-Υ.ΕΘ.Α., Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-Υ.ΕΘ.Α., Π.Ο.Ε.-Π.Φ.Υ., Π.Ο.Υ.Ε.Φ., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΣΥΠ, Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., ΠΟΣΕΥΓ, Ο.Δ.Π.Τ.Ε., Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., Ο.Σ.ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) που έχουν αναφορά στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας την ίδια μέρα, ώρα 9:00 π.μ., στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37).

 

Διεκδικούμε:

1.            Άμεση απόσυρση του απαράδεκτου Πορίσματος της Επιτροπής.

2.            Καμία περικοπή του Επιδόματος από κανέναν εργαζόμενο, που το λαμβάνει σήμερα.

3.            Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους κλάδους ή ειδικότητες που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες.

4.            Επέκταση του Επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους κλάδους ή ειδικότητες που εργάζονται στις ίδιες συνθήκες, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους (μόνιμοι ή συμβασιούχοι),

5.            Γενναία αύξηση του ποσού, από τον κρατικό προϋπολογισμό, που χορηγείται για το επίδομα.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: