Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΙΟΥ

 ΦΕΚ 1758/Β/2022 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΙΟΥ

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: