Κυριακή 17 Απριλίου 2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ COVID19

Ημέρα λήψης και διάγνωσης του θετικού τεστ ανίχνευσης του κορωνοïού (ημέρα 0) και αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης με το υπ’ αριθ. 106180/11.04.2022 έγγραφό της επισημαίνει, κατόπιν ερωτήματος Δήμου, ότι η ημέρα 0 είναι η πρώτη από τις συνολικά έξι ημερολογιακές ημέρες της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού που χορηγείται σε υπάλληλο ο οποίος νοσεί με κορωνοïό COVID – 19 και πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση για την αποφυγή της διάδοσης του ιού. Επομένως, η ημέρα λήψης και διάγνωσης του θετικού τεστ ανίχνευσης του ιού (ημέρα 0) συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού και ως τέτοια καταχωρείται.

 

Αναστολή εφαρμογής της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 για όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 60 ετών:

Εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Υγείας Γ.Π.οικ. 20906/11.04.2022 (ΦΕΚ 1846/14.04.2022 τεύχος Β’), με την οποία αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4865/ 2021 (Α’ 238),  περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 όλων των φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, για το χρονικό διάστημα από την 15η.4.2022 έως και την 30ή.9.2022

Κατά συνέπεια για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η επιβολή του διοικητικού προστίμου των εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.

 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: