Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Το 48ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 3-6 Μαίου 2022

 Το διάστημα 3-6 Μαίου 2022 πραγματοποιήθηκε το 48ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Χαλκιδική.

Το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Ιωσήφ Μιχαηλίδης και Ζήσης Κατσάνος.

Στο  Συνέδριο εγκρίθηκε ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός 2018-2021 , ψηφίστηκε το πρόγραμμα δράσης και το νέο Γενικό Συμβούλιο, οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή

Η ευαισθησία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την εργασιακή ασφάλεια και υγιεινή εκφράστηκε και με την παρουσία και παρέμβαση
του Γιατρού Εργασίας κ. Θανασιά.

Στο Συνέδριο τοποθετήθηκε με παρέμβασή του ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης .  Με την διαπίστωση ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι υπηρετούμε στον πιο κοντινό στον πολίτη πολιτειακό θεσμό (και μάλιστα αυτοδιοικούμενο) η  παρέμβασή- πέρα από τις μισθολογικές διεκδικήσεις και το θέμα των ΒΑΕ και μόνιμων προσλήψεων ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση των Δήμων-αφορούσε την «θεσμική εκτροπή» που παρατηρείται στην λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς αυτή ακριβώς η «χαλαρότητα» στην λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών αφήνει ανοιχτό το δρόμο στην εξαφάνιση κάθε κεκτημένου δικαιώματος και στην επιστροφή σε εποχές απολυταρχισμού. Η ύπαρξη πλαισίου ελέγχου και λογοδοσίας είναι προϋπόθεση για την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Όταν δεν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί τότε τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα κάθε πολίτη καταλήγουν «κενό γράμμα». Με αυτά τα δεδομένα στην  παρέμβαση τονίστηκε:

-Η ανάγκη επαναφοράς του προληπτικού ελέγχου δαπανών

-Ο ουσιαστικός  αποκλεισμός  από την κινητικότητα των εργαζομένων των 11 δήμων που δημιουργήθηκαν με τον «Κλεισθένη»

-Η -ακόμα και σήμερα- απουσία ΟΕΥ από πολλούς Δήμους με την Πολιτεία να μην ασκεί την ανάλογη εποπτεία

-Η απουσία κρίσεως προϊσταμένων με αποτέλεσμα την δημιουργία «μόνιμων αναπληρωτών» και την εδραίωση καθεστώτος αδιαφάνειας, αδικίας και αναξιοκρατίας σε πολλές περιπτώσεις

 διαθεσιμότητα των μη εμβολιασμένων συναδέλφων σε συγκεκριμένους κλάδους και υπηρεσίες γεγονός που αποτελεί ξεκάθαρο διαχωρισμό.

 μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή δικαιοσύνης

 αντισυνταγματικότητα-όπως κρίθηκε- της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής

-Ο πρωτοφανής αριθμός απευθείας αναθέσεων  προμηθειών και υπηρεσιών και μάλιστα με αυξημένα όρια

-Η ουσιαστικά έλλειψη ελέγχου νομιμότητα των αποφάσεων των Δημάρχων και άλλων Θεσμικών Οργάνων καθώς υπάρχει παροιμιώδης καθυστέρηση  στην  επιβολή κυρώσεων σε αποφάσεις που κρίθηκαν άκυρες και παράνομες

 


Επίσης κατατέθηκε κοινό ψήφισμα από τους 11 δήμους που δημιουργήθηκαν με τον «Κλεισθένη» που αφορούσε τα προβλήματα των συγκεκριμένων δήμων (υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, έλλειψη ΟΕΥ, κρίσεις προϊσταμένων, επί της ουσίας αποκλεισμό εργαζομένων από την κινητικότητα).

  

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Από τον Σύλλογό μας ο συνάδελφός Ζήσης Κατσάνος ήταν υποψήφιος για το Γενικό Συμβούλιο με την παράταξη της ΔΑΣ-ΟΤΑ.

Τα αποτελέσματα ήταν:

EΓΓEΓPAMMENOI:635-ΨHΦIΣAN:631-EΓKYPA 627

 

ΣYNΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ANATPOΠH:  314 (18 EΔPEΣ ΓΣ)

ΔAΣ-OTA:                                           164 (9 EΔPEΣ ΓΣ)

ΔAKE-OTA:                                          68 (4 EΔPEΣ ΓΣ)

AΣK-OTA:                                             45 (3 EΔPEΣ ΣTO ΓΣ)

AΓΩN. KINHΣEIΣ:                               22 (1 EΔPA ΣΤΟ ΓΣ).

META-OTA:                                          14 (0 EΔPEΣ ΣTO ΓΣ)


 

 

                     ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΙΚΑΜΕ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: