Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Η ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 367

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022

 

Παρόντες: Τράκας Νικόλαος, Τσούνης Ιωάννης, Κρέτσης Νικόλαος, Παπαδοπούλου Μαρία, Μαγιάκος Γιώργος, Ευθυμίου Χριστόδουλος, Πετρόπουλος Βασίλης, Κωνσταντάς Σπυρίδων, Βαλσαμής Αλέξανδρος, Βενετσάνου Ελευθερία και Τσουμέα Σταματία.

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Επιτροπής».

Μετά από μυστική ψηφοφορία η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα με την πιο κάτω σύνθεση:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                      ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄:                                          -

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄:                        ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                                             ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ:             ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ:                                             ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ:                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ:                                             ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ:                                             ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Νίκος Τράκας                                                                            Γιάννης Τσούνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: