Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΕ ΟΤΑ προς μέλη Σ.Δ.Σ.Ν.Α για την διαβούλευση της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣ.Δ.Α. ΑττικήςΑθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 910


                                                                             Προς:
                                                                             Πρόεδρο και Μέλη του
                                                                             Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
                                                                             Άντερσεν 8 και Μωραΐτη
                                                                             115 25 – ΑθήναΚυρία Πρόεδρε,

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατ΄ επανάληψη και με Δημόσιο τρόπο έχει καταθέσει τις θέσεις της για το μεγάλο ζήτημα την διαχείρισης των απορριμμάτων και στην Αττική. Οι άξονες προτεραιότητας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν πάντα η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Δήμου, η διαλογή στην πηγή, η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης, η μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, η κοινωνική συμμετοχή, η αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και πάνω από όλα η θεσμική κατοχύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από το 2010 εναντιώθηκε έμπρακτα στο σχέδιο για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων με Σ.Δ.Ι.Τ. και γι´ αυτόν τον λόγο χαιρέτισε δημόσια και την κατάργησή τους.
Όμως, η κατάργηση των μονάδων δεν αρκεί για να ανατραπούν οι πολιτικές  που οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά ταφής και ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων και  σε χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, αφού δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο που την διέπει.
Εμείς περιμένουμε ο νέος ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής να  δικαιώσει τους διαρκείς αγώνες των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει στον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής να αποτυπωθεί το εναλλακτικό μοντέλο με συγκεκριμένες προτάσεις για τα δίκτυα των εγκαταστάσεων σε Δημοτικό και Περιφερειακό επίπεδο καθώς και για την χωροθέτηση νέων χώρων διαχείρισης απορριμμάτων και χρήσης γης.
Όπως είχε δεσμευτεί και  η  Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από τον Οκτώβριο του 2014, η διαβούλευση για την ριζική αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής θα πρέπει να είναι «ευρεία  με το σύνολο των Δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις».

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι έτοιμη να πάρει μέρος σε αυτή την διαβούλευση, αλλά θεωρεί πως για να υπάρξει μια τέτοια ευρεία και ουσιαστική διαβούλευση δεν αρκεί η αποστολή ενός κειμένου με τις απόψεις μας στην ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά θα πρέπει να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο της πρότασης της αναθεώρησης και να συμμετάσχουμε στον Δημόσιο διάλογο που θα οργανωθεί  από την αρμόδια επιτροπή. Θεωρούμε δε απαράδεκτο το γεγονός ότι η διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής θα διαρκέσει μόλις λίγες ημέρες και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                      Βασίλης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: