Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

Υπερωριακή εργασία στο Δημόσιο: Ποια ωρομίσθια προβλέπει το νέο μισθολόγιο (πίνακες ανά ΜΚ)

Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για τους δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, σημειώνει στην εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου.
β) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.
Ακολουθούν πίνακες με τα ωρομίσθια που προβλέπονται:
yperories pinakas misthologio a yperories pinakas misthologio b yperories pinakas misthologio c yperories pinakas misthologio d yperories pinakas misthologio e
yperories pinakas misthologio f yperories pinakas misthologio g yperories pinakas misthologio h yperories pinakas misthologio i yperories pinakas misthologio j

Δεν υπάρχουν σχόλια: