Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Απλό ερώτημα πάνω στα μέτρα στήριξης στους Δήμους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Η παρακάτω πρόταση περιλαμβάνεται στα μέτρα στήριξης στους ΟΤΑ Α' Βαθμού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:

 • Επιμήκυνση όλων των δανείων των Δήμων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έως και τα είκοσι (20) χρόνια, καθώς και εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της δυνατότητας εξορθολογισμού του επιτοκίου.


Και εδώ μπαίνει το ερώτημα: Γιατί την ίδια ακριβώς δυνατότητα αρνείται να την εξετάσει και για τους υπαλλήλους των δήμων που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από το Τ.Π.Δ.; 

(ένα αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ των τελευταίων δέκα ετών )


                                                                                                                     Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: