Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ.ΕΣ: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α ́ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύου

 Αριθμ. Εγκυκλίου : 145 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α ́ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν

 

(δημιουργούνται συμβούλια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ΔΕΝ μετράει η αξιολόγηση κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση για τους μήνες που εκτελέστηκαν καθήκοντα προϊσταμένου, μοριοδοτείται η αναγνωρισμένη προυπηρεσία εκτός δημοσίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: