Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ» ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα… ή Εθελοντές υπό απόλυση.»
Η δημοσιοποίηση της διαδικασίας για τον τρόπο επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων για την εφαρμογή του «Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας», αλλά κυρίως η παράγραφος του με αριθμ. πρωτ.: 2/13791/14-2-2014 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών-Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης που απαντά σε ερώτημα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη νέα περικοπή πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (94 εκατ. ευρώ από τους Κ.Α.Π. του 2014) αποδεικνύει πώς στόχος της κυβέρνησης είναι οι απολύσεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο.
Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρει:

«3. Κατά το 2014, στα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα 3.000 υπάλληλοι (Β΄ κύμα διαθεσιμότητας) εκ των οποίων 1.500 υπάλληλοι αναμένεται να ανακατανεμηθούν εσωτερικά από Δήμο σε Δήμο, παραμένοντας ένα (1) μήνα στη διαθεσιμότητα και οι υπόλοιποι 1.500 υπάλληλοι αναμένεται να επανατοποθετηθούν σε άλλους φορείς του Δημοσίου (εκτός του αρχικού φορέα διαθεσιμότητας/Δήμων), υποθέτοντας ότι θα παραμείνουν 8 μήνες στη διαθεσιμότητα το 2014».
Η αναφορά αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει τις αρχικές εκτιμήσεις μας ότι η όλη διαδικασία είναι ενταγμένη στις δεσμεύσεις των μνημονίων και της τρόικα για χιλιάδες νέες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναζητούσε «εθελοντές για απόλυση».
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αρνήθηκε εξαρχής να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιτροπή ή συζήτηση που θα νομιμοποιούσε μια διαδικασία για την απόλυση χιλιάδων συναδέλφων και θα οδηγήσει τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε διάλυση, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τόσο με τη νομοθετική ρύθμιση, άρθρο 30 του Ν.4223/2013, όσο και μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της υλοποίησής της, φαίνεται ότι οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού είναι στο στόχαστρο της συνολικής επίθεσης της κυβέρνησης και της τρόικα για την κατάργηση με κάθε τρόπο του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της.
Όταν είναι πλέον επιβεβαιωμένες οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, σε βασικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει όλα αυτά τα κενά με τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. «Κοινωφελούς χαρακτήρα», ετοιμάζοντας το νέο εργασιακό μεσαίωνα με μόνο στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεών της στην τρόικα, τις περισσότερες φορές με την συμμετοχή των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ακόμη μια ένδειξη του μεγέθους της νέας επίθεσης που θα δεχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η σπουδή της συγκυβέρνησης αλλά και μεγάλης μερίδας αιρετών να προχωρήσουν χωρίς κανένα δισταγμό τη διαδικασία της δήθεν «εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας» κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς σύμπραξη των Συνταγματικά επιβεβλημένων οργάνων (των Υπηρεσιακών Συμβουλίων) αλλά ακόμα και αίροντας την πάγια απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής λόγω της προεκλογικής περιόδου, αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Είναι ολοφάνερο ότι μετά τη νομοθετική ρύθμιση και η έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης ήρθε να ολοκληρώσει το «βόλεμα» ημετέρων της συγκυβέρνησης αλλά και της ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς πρόκειται για φωτογραφική διαδικασία μοριοδότησης ορισμένων εργαζομένων με συγκεκριμένα προσόντα.
Υποβαθμίζουν τα Πτυχία-Μεταπτυχιακά των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε., καθώς μοριοδοτούνται με μόλις 5 και 4 μόρια αντίστοιχα στο μέγιστο βαθμό (δηλαδή για βαθμό πτυχίου άριστα 10), ενώ μόλις τέσσερα (4) σεμινάρια επιμόρφωσης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ισοδυναμούν με 4 μόρια και άρα με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνεται και η εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
Αντιθέτως, ο βασικός τίτλος σπουδών, το απολυτήριο Λυκείου δηλαδή, μοριοδοτείται με 20 μόρια, ενώ η επιμόρφωση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πριμοδοτείται με 10 μόρια για τους υπαλλήλους Δ.Ε.
Τρανταχτό στοιχείο για την θεμελίωση του άδικου και ρουσφετολογικού της διαδικασίας είναι η απουσία στα «κριτήρια» μοριοδότησης των υπαλλήλων Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των κοινωνικών κριτηρίων (οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.) καθώς λαμβάνεται υπόψη μόνο στους υπαλλήλους Υ.Ε.
Η ρουσφετολογική διαδικασία ολοκληρώνεται καθώς το Α.Σ.Ε.Π. το μόνο που κάνει είναι να ομαδοποιεί τους πίνακες, χωρίς κανένα δικαίωμα ελέγχου των προσόντων και των δικαιολογητικών, καθώς η σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων γίνεται από τις Διευθύνσεις Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης ενώ οι φορείς υποδοχής δεν έχουν κανένα δικαίωμα ελέγχου. Οι φορείς προέλευσης (βλέπε οι αιρετοί και όχι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια) διατηρούν και το δικαίωμα επιλογής μέσω της απαιτούμενης «σύμφωνης γνώμης», μεταξύ εκείνων που θα ζητήσουν να μεταταγούν, ποιους θα αφήσουν και ποιους όχι…
Με βάση τα πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι η δήθεν «εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα» σε συνδυασμό με την περίφημη επιτροπή Ραπακούλια για την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού είναι ο προθάλαμος για νέες χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σοβαρό «εμπόδιο» για την υλοποίηση του νέου σχεδίου τους είναι αν υπάρχουν και οι απαραίτητες πιστώσεις που προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση, όταν είναι γνωστή η δεινή οικονομική κατάσταση των Ο.Τ.Α. αλλά και οι νέες περικοπές πόρων που έχουν προγραμματιστεί για το 2014.
Τη στιγμή που πολλοί Δήμοι της χώρας έχουν ήδη μπει στο Οικονομικό παρατηρητήριο ή βρίσκονται στο προθάλαμό του, απαραίτητη προϋπόθεση της «ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας» απαιτεί την βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά προσωπικού. Και την ίδια στιγμή μεθοδεύονται αθρόες απολύσεις εργαζομένων μέσω της τροποποίησης του τρόπου αξιολόγησης των εργαζομένων, θεωρώντας εκ των προτέρων υποχρεωτικά «άχρηστο και ανίκανο» το 15% των αξιολογουμένων. Μια απαράδεκτη διαδικασία που θέτει ως στόχο τις απολύσεις και που δικαιώνει όσους καταγγέλλουν τις δήθεν αξιολογήσεις ως διαδικασία ενταγμένη στον μνημονιακό στόχο των απολύσεων και σε καμιά περίπτωση ως μέσο αναβάθμισης της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να μη συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία που θα τους οδηγήσει εθελοντικά σε απόλυση και όλοι μαζί να αγωνιστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να μην υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί της συγκυβέρνησης για χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων όταν την ίδια στιγμή δημιουργούν νέες στρατιές «ομήρων» και σύγχρονων «σκλάβων» μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: