Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015                                                                                     
                                           Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
                                      Αριθμ. Πρωτ.: 670
                                                                        
                               Προς:
                              Συλλόγους-Μέλη
                              της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ι.Κ.Α. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2015, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:
Όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ κατασκηνωτική περίοδο) μπορούν από την ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Ηπείρου 38 για την Αττική, οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα κεντρικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις έδρες των Νομών. Για τη Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις Υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της κατασκήνωσης και η επιλογή της κατασκηνωτικής περιόδου (Α΄, Β΄ και Γ΄).
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
4. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για τη συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-2001 μέχρι 31-12-2009.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Ι.Κ.Α. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση. Αλλαγή που αφορά την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο που έχει δηλωθεί δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος          Βασίλης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: