Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Παράταση υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως σχολικού φύλακα

Παράταση υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως σχολικού φύλακα
Με το άρθρο 4 η προβλεπόµενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 248 του ν. 4281/2014 προθεσµία των τριών µηνών για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας ως σχολικού φύλακα, όπως παρατάθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4320/2015 παρατείνεται για τρεις επιπλέον µήνες από τη λήξη της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: