Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: 44ο Καταστατικό - Οργανωτικό και στο 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο


   Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016
  Αριθμ. Πρωτ.: 700

                                                                       Προς:
                                                            Συλλόγους-Μέλη
                                                           της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Του 44ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ και του
 45ου  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

     Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας και την από 7 Ιουλίου 2016 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

     Στο 44ο Καταστατικό - Οργανωτικό και στο 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2016, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • 44ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1.    Εισήγηση για τις Καταστατικές – Οργανωτικές αλλαγές.

2.    Ψηφοφορίες για τις Καταστατικές – Οργανωτικές αλλαγές.

ΤΡΙΤΗ 6 και ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • 45ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1.    Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.

2.    Ψηφοφορίες για το Πρόγραμμα Δράσης.

     Τα Συνέδρια θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENΕS» (Μιχ.    Βόδα 4-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700). Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών των Συνεδρίων.
                                                                               
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
                         Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
                  Νίκος Τράκας                     Βασίλης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: