Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 13/12/2016 οι εκλογές για τα υπηρεσιακά

Σύμφωνα με το α.π. 129803/05.09.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, οι εκλογές για την ανάδειξη δύο αιρετών μελών για τα υπηρεσιακά συμβούλια υπαλλήλων Ο.Τ.Α. στις Π.Ε. Κοζάνης,  Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας

θα διεξαχθούν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: