Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΚΤΗ η Τροπολογία Βερναρδάκη για τις Συμβάσεις Καθαριότητας

Κατατέθηκε, πριν λίγα λεπτά, στο υπό ψήφιση επί των άρθρων νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας, «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», η νέα Τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την παράταση των ατομικών συμβάσεων Καθαριότητας κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ και των Ο.Τ.Α., από τον αρμόδιο αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορο Βερναρδάκη.
Σύμφωνα με τον αν. Υπουργό, και το ρεπορτάζ του epoli.gr από τη Βουλή, οι νομοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν σε τρία σημεία:

Α) Οι ισχύουσες συμβάσεις οι οποίες παρατείνονται είναι αυτές που έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες αντί εξήντα (60), λόγω της παράτασης της συζήτησης,
Β) Διαγράφεται η φράση «ειδικά για τους Ο.Τ.Α. λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς». «Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι, μετά από την παρατήρηση και της ΚΕΔΕ ότι, τυπικά δεν έχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις γι΄ αυτή τη δουλειά, άλλωστε στους προϋπολογισμούς τους τεχνικά, άλλωστε πολλές απ’ αυτές τις συμβάσεις πληρώνονται από ανταποδοτικά τέλη», όπως αιτιολόγησε ο κ. Βερναρδάκης (Αυτοδίκαιη παράταση) και
Γ) Στην παράταση αυτή δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα αυτόν, και οι οποίες υπογράφτηκαν από την 01/01/2016. «Αυτές οι συμβάσεις (οι λεγόμενες δίμηνες), οι οποίες αναφέρονται σε κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες δεν εξαιρούνται απ’ αυτήν την ανανέωση» διευκρίνισε ο αν. Υπουργός (Συμπεριλαμβάνονται οι δίμηνες συμβάσεις προ 31/12/2015 και έχουν παραταθεί μέχρι το τέλος 2016).
Σημαντική επισήμανση, η Τροπολογία περιλαμβάνει και παρατάσεις συμβάσεων εργαζομένων «σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης αναγκών Καθαριότητας», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Βερναρδάκης, κατά την αρχή της ομιλίας του.
[17:15]: Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η νέα Τροπολογία - Άρθρο 16 του ν/σ του Υπ. Παιδείας - του αν. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χρ. Βερναρδάκη, για την παράταση συμβάσεων Καθαριότητας έως 31/12/2017.
«Ναι» ψήφισαν ΣΥ.ΡΙΖ.Α., «Χρυσή Αυγή», «Δημοκρατική Συμπαράταξη» και «Ανεξάρτητοι Έλληνες», «όχι» ψήφισαν Ν.Δ. και «Το Ποτάμι», ενώ «παρών» ψήφισαν Κ.Κ.Ε. και «Ένωση Κεντρώων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: