Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΟΙ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ ισχύουν μόνο για τα μέλη των Συλλόγων

 Συνάδελφοι,

 

καθώς καθημερινά, σχεδόν, γινόμαστε αποδέκτες του ίδιου ερωτήματος από τις μονάδες  Μισθοδοσίας και Διοικητικού, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι: 

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ)  και η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  (για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου) έχει εφαρμογή ΜΟΝΟ στους εργαζόμενους- μέλη των συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Με απλά λόγια , για να δίνονται συγκεκριμένα επιδόματα, άδειες και ωράρια εργασίας θα πρέπει ο εργαζόμενος να είναι μέλος συλλόγου που ανήκει στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Είναι αυτονόητο ότι ο Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης αήκει στην ΠΟΕ-ΟΤΑ (αρ.μητρώου 234) και φυσικά μέλος του Νομαρχιακού τμήματος ΑΔΕΔΥ Κοζάνης και της ΑΔΕΔΥ.

                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Σ.Υπ. ΟΤΑ Ν.Κοζάνης


                                                    Ιωσήφ Μιχαηλίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Σ.Σ.Ε ΠΟΕ ΟΤΑ 

 

Σ.Σ.Ε. ΠΟΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

 ΕΣΣΕ ΠΟΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΕΚ 2359/Β/13.05.2022

Δεν υπάρχουν σχόλια: