Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

 Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προτεραιότητες πρόληψης και εκπαίδευσης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε χώρους εργασίας και στο ευρύτερο περιβάλλον κατοικίας και κοινωνικής δραστηριότητας.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα.
Σας προσκαλούμε να συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο επειδή θεωρούμε ότι η άποψή σας θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της έρευνας.
Παρακαλούμε διαθέστε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δεν συλλέγονται προσωπικά στοιχεία όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP ή άλλες πληροφορίες αναγνώρισης της ταυτότητάς σας. Mε τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν συνολικά για τη στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων, στοχεύοντας στη διαμόρφωση προτάσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rnd@elinyae.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: