Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους με αμοιβή

 Εκδόθηκε η ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ. 13260/12.08.2022 με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4957/2022 και του άρθρου 377 του ν. 4957/2022 με το οποίο τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 58 του ν.4075/2012, αναφορικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους με αμοιβή.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: