Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

 

                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 514

 

 

                             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηρίζει την Αποχή από την εργασία τις Κυριακές, που αποφάσισε ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης  διεκδικώντας:

·               Προσλήψεις προσωπικού και σωστή διαχείριση και κατανομή στις υπηρεσίες του υπηρετούντος προσωπικού.

·               Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις.

·               Χορήγηση των  Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και καταβολή της αποζημίωσης για τα Μ.Α.Π. παρελθόντων ετών που δεν χορηγήθηκαν στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (άρθρο 60 του Ν.4735/2020).

·               Άμεση πληρωμή δεδουλευμένων εξαιρέσιμων και νυχτερινών. Επανακαθορισμό των προγραμμάτων εργασίας για Σάββατο και Κυριακή. Η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης, να είναι σύμφωνη με αυτήν που προβλέπεται από το ενιαίο μισθολόγιο, για εργασία Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

·               Τήρηση όλων των μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Επειδή τίποτε δεν χαρίζεται, αλλά όλα κατακτιούνται με αγώνες, απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: