Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο

Τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο προβλέπει
 τροπολογία του υπουργού Οικονομικών  που κατατέθηκε μαζί με το υπόλοιπο
 μνημόνιο που ψηφίζεται στην βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει:

1-α- τροποποιούνται διατάξεις του νόμου 3865/2010 (σχετικά με τη
 μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου ώστε
αα) ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης (βασική και αναλογική)
 να εφαρμόζεται για όλους όσους (περιλαμβανομένων και των στελεχών των ΕΔ, των ΣΑ και του ΠΣ) έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά (αντί για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την εν λόγω ημερομηνία)
ββ)βασική σύνταξη με λιγότερα χρόνια από 15 χρόνια ασφάλισης στο 
Δημόσιο δικαιούνται όσοι συμπληρώνουν το 67ο (αντί το 65ο) έτος της
 ηλικίας τους (και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις).


Β-Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του 
π.δ. 169/2007, σχετικά με το κατώτατο όριο σύνταξης και προβλέπεται ότι
 αυτό δεν εφαρμόζεται σε όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία 
από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους 
(και μέχρι τη συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου). Επίσης προβλέπεται ότι το 
ποσό του εν λόγω κατώτατου ορίου παραμένει αμετάβλητο μέχρι το έτος 2021
 (ενώ θα αυξανόταν από 1/1/2016).


Γ-παρατείνεται για το έτος 2016 η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 
που προβλέπει τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση τις συντάξιμες αποδοχές 
όπως είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.


2-Α Αυξάνονται από 1/1/2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και των υπαλλήλων 
και λειτουργών του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι
 31.12.2012 και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό 
ψήφιση νόμου το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιης σύνταξης. Έτσι θα ισχύουν και για την εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων/λειτουργών τα γενικώς ισχύοντα όρια (δηλαδή όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013 όρια: α) των 67 ετών ή 62 ετών (με 40 έτη υπηρεσίας) για πλήρη σύνταξη και β) των 62 ετών για μειωμένη σύνταξη. 
 Β-Επίσης, τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση 
νόμου όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά έως 
 Γ- Σε περίπτωση καταβολής μειωμένης σύνταξης το συνολικό ποσό της
 προβλεπομένης μείωσης προσαυξάνεται κατά 10% και μέχρι τη συμπλήρωση
 του νέου ορίου ηλικίας καταβολής πλήρους σύνταξης.


Δ- Προβλέπονται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν θίγονται από τα 
ανωτέρω νέα όρια (μεταξύ αυτών και όσοι έχουν συμπληρώσει έως τη δημοσίευση
 του υπό ψήφιση νόμου τόσο τα όρια ηλικίας όσο και τα έτη ασφάλισης που, 
κατά περίπτωση απαιτούνται για λήψη πλήρους σύνταξης).

Ε- Ορίζεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και
 Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών 
(ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια κλπ).


3- Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου 
στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με 
τους Δημοσίους Υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους 
βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το
 προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού 
των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του νομοθετικού 
διατάγματος 3395/1955.


Β- Από τις προαναφερόμενες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις προκαλείται επί του 
κρατικού προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό των φορέων της γενικής
 κυβέρνησης που καταβάλουν συντάξεις με παραπομπή στις συνταξιοδοτικές 
διατάξεις του Δημοσίου (κατά βάση το ΙΚΑ) ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από: 
τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν (ή αποχώρησαν) από 1.1.2015 και 
μετά, σύμφωνα με τον νόμο 3865/2010, την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67 
για λήψη της βασικής σύνταξης με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο, 
τη μη εφαρμογή του κατώτερου ορίου σύνταξης για όσους έχουν αποχωρήσει 
ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά χωρίς να έχουν συμπληρώσει
 το 67ο έτος της ηλικίας τους, το πάγωμα του κατώτατου ορίου σύνταξης έως
 το έτος 2021, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
την περαιτέρω μείωση των συντάξεων που καταβάλλονται πριν τη συμπλήρωση του 
νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση αυτού.-


Πηγή: http://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: