Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΒΟΥΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ!


Έρχεται η ανάπτυξη!
Άρθρο 22
Αντισταθμιστικά οφέλη
Αντισταθμιστικά οφέλη παρέχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της περιοχής στην οποία θα δημιουργηθεί εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Τα αντισταθμιστικά οφέλη έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ή άλλο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ υπουργός συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης  για τη μορφή και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ υπουργού και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΓ ραδιενεργά απόβλητα μπορούμε να έχουμε εντός κατοικημένων περιοχών. Πρόσφυγες πολέμου οικονομικούς και περιβαλλοντικούς μετανάστες , όχι.
                                                                                                                                             Ι.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: